Projekty spolufinancované EÚ

Aktuálne správy

REMTECH Europe 2024

ŠGÚDŠ sa podieľa na príprave konferencie Remtech Europe 2024, zameranej na sanačné technológie geologického prostredia.   Konferencia sa uskutoční v…

Čítať viac

Nové publikácie

Naše služby

Mapy a dáta

Komplexné informácie o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia sú nevyhnutným podkladom na racionálne vyhľadávanie a hodnotenie surovinových zdrojov.

Vydavateľská činnosť

Geologické mapy a textové vysvetlivky k nim predstavujú obsahovo a odborne rozsiahle diela monografického charakteru, ktoré stoja mimo záujmu súkromného sektora.

Digitálny archív

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov.

Laboratóriá

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má do svojej štruktúry zaradené viaceré laboratóriá, ktoré potrebuje k zabezpečeniu plnenia svojich hlavných úloch vyplývajúcich zo štatútu ústavu.

Geologické mapy a vysvetlivky na predaj

logo_MZP_u
logo_EGS_u
logo_ISO_u